OPĆI UVJETI PLAĆANJA JAVNIH DAVANJA PLATNIM KARTICAMA PUTEM INTERNETA

Donacije financijskih sredstava u Državni proračun Republike Hrvatske koje se uplaćuju internetom provode se sustavom za naplatu javnih davanja putem platnih kartica.
Financijska agencija temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o primjeni i vođenju sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica („Narodne novine“, br. 123/19) od 11. prosinca 2019. godine je uspostavila i vodi sustav za naplatu javnih davanja.
U sustavu za naplatu javnih davanja se naplaćuju javna davanja u korist proračuna Republike Hrvatske sukladno propisima, a temeljem zahtjeva iz pojedinog sustava u kojem je evidentirana javna usluga ili postupak za koji je potrebno izvršiti plaćanje.
Uvjeti pružanja javnih usluga i odvijanja postupaka definirani su propisima Republike Hrvatske i objavljeni u Narodnim novinama i/ili na internet stranicama nadležnih tijela.
Za zadavanje plaćanja sustav za naplatu javnih davanja koristi usluge Internet Payment Gateway (IPG) sustava treće strane za sigurno procesiranje platnih transakcija putem Interneta (dalje u tekstu: pružatelj IPG usluge), osiguravajući na taj način potpunu tajnost i zaštitu osjetljivih kartičnih podataka i osobnih podataka platitelja. Pružatelj IPG usluge sukladan je sa svim važećim, a potrebnim sigurnosnim standardima kartičnih shema plaćanja i pravilima kartičnih kuća te sa svim važećim, a relevantnim propisima i aktima Europske unije i Republike Hrvatske.
Sigurna komunikacija putem Interneta omogućena je korištenjem Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) kriptografskih protokola.
Pružatelj IPG usluge je ugovornim odredbama obvezan obavljati procesiranje transakcija sukladno propisima sigurnosnog standarda industrije platnih kartica Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dodatna zaštita provođenja transakcija na Internetu osigurana je 3–D Secure programima koji omogućuju potvrdu identiteta korisnika kartice izdavatelju iste. Postupanje s osobnim podacima platitelja uređeno je ugovornim odredbama prema kojima je pružatelj IPG usluge sukladan s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, dok podatke o plaćanjima čuva kao bankarsku tajnu.
Obrada osobnih podataka u sustavu za naplatu javnih davanja (ime, prezime, OIB, adresa, adresa e-pošte, telefon, broj kartice) provodi se sukladno propisima isključivo u svrhu naplate javnih davanja te se ne proslijeđuju trećim osobama, osim u slučajevima propisanim zakonima. Osobni podaci se u sustavu čuvaju 11 godina od isteka poslovne godine na koju se podaci odnose.